Udskriv denne side

Formandens Beretning

DIABETESFORENINGEN

Slagelse lokalforening

Beretning for Forenings året 2017

Diabetesforeningen er en landsdækkende forening med lokalforeninger i alle landets kommuner.

Det er lokalforeningen for Slagelse kommune, som i dag holder generalforsamling. På landsplan holdes der ikke generalforsamling, men repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen i Slagelse lokalforening har i 2017 bestået af

Formand                          Susanne Jensen

Næstformand                 Hanne Hansen

Kasserer                           Per Majgaard

Sekretær                          Birgit Mensberg

Øvrige medlemmer       Tina Damgaard

Frede Olsen

I Slagelse kommune er der ca. 1100, der er medlemmer af Diabetesforeningen, men der er faktisk4- 5 gange så mange, der har diabetes, så opbakningen kunne godt være bedre. Det arbejde, der bliver gjort i Diabetesforeningen kommer jo alle diabetikere til gode.

Arrangementer i 2017

Vi har i 2017 holdt 7 faglige/sygdomsrelaterede og sociale arrangementer.

Årets sociale arrangement – sommerudflugten – gik til Nykøbing Sjælland, hvor vi besøgte

Området med Den Gamle sikring, og museet. Frokosten blev indtaget på Den Socialøkonomiske virksomhed Nygården, en god og oplevelsesrig tur.

Vi har haft et arrangement om Kulhydrattælling

Vi har haft et arrangement med besøg af Easis.

Vi har deltaget på Sundhedsmessen både forår og efterår

Vi har været med i Foredragsrækken ved Livets Afslutning. 4 foredrag,

som har været velbesøgte.

Motivationsgrupper har der været 2 hold. Og her skal vi takke Tina for det store arbejde, som hun har lagt i disse motivationsgrupper. Og ikke mindst fordi Tina også forsøger at lokke deltagerne til at fortsætte med gåture, efter kurset er slut.

Deltagelse i indsamlinger

Diabetesforeningen afholder hvert år i juni en landsindsamling til støtte for børn med diabetes. Slagelse lokalforening deltog sidste år, ved at modtage penge fra indsamlere, som landsforeningen havde fundet. Vi var på Frivilligcentret og modtog pengene, hvorefter vi kørte midlerne til Landsforeningens kontor i KBH.

Deltagelse i samarbejder:

Vi har i forbindelse med foredragene Ved Livets Afslutning, modtaget, tilskud fra Sydbank. Og da jeg talte med Sydbanks direktør, John Madsen, talte vi om lån af lokaler til arrangementer.

Vi er meget taknemmelige for at vi kan holde Generalforsamlingen her i Sydbank.

Slagelse lokalforening har et samarbejde med den lokale afdeling af Hjerteforeningen, således at vi kan deltage i hinandens arrangementer på lige fod.

Sammen med de andre foreninger har vi lavet foredragsrækken:

Ved Livets afslutning. 4 foredrag på biblioteket

Som noget nyt i 17, er der etableret et samarbejde med lokalforeningerne i:

Sorø

Ringsted

Næstved

Slagelse

Desværre har vi nok også mistet en samarbejdspartner. Vi har jo gjort god brug af Svaneapoteket i City 3, til vores bestyrelsesmøder og i forbindelse med messer mm, Birgit Mensberg har jo altid sørget for at vi var repræsenteret. Det klarede Birgit og hendes personale.

Vi har også haft en repræsentant i:

Handicaprådet

Dansk Handicap, Slagelse

Kostrådet

Vi er medlem af Frivilligcentret

Og så fik vi i efteråret 2017 et nyt samarbejde, da Slagelse Kommune valgte at der skulle spares på strimler, apparater, nåle mm., til Diabetikere i Slagelse Kommune.  Det gav en voldsom kritik, ja så galt fik projektet ryddet forsiden på Sjællandske.

I den forbindelse har vi deltaget i møder med Slagelse kommune, og i Slagelse Kommunes orientering til borgerne, ved arrangement på Bibliotekerne i Slagelse, Skælskør og Korsør.

Vi har selvfølgelig også haft Landsforeningen ind over denne kamp.

Jeg har i uge 5 fulgt op på området.

Maria Freisleben:  Fra Diabetesforeningen, siger at der er enkelte    personer, der ikke er tilfredse. Men når de kontakter Slagelse Kommune, så bliver tingene rettet uden problemer.

Susanne Fagerberg: Det går rigtig godt på Diabetesområdet, og de har haft kontakt med alle de diabetikere, der har bestilt og fået de nye produkter. De er glade for at kontakten via Diabetesforeningen er så god.

Kommunikation med medlemmerne:

Slagelse lokalforening har egen hjemmeside, er på Facebook og egen mailadresse.

Arrangementer offentliggøres på hjemmesiden og i den kalender, der udsendes sammen med bladet Diabetes.(Hvis det kan nås, der er deadline mange måneder før) Desuden sendes der mail til alle de, vi har mailadresser på. Det er dog kun halvdelen, vi har mailadresser på, så giv os din mailadresse, hvis du vil have bedre informationer. Generalforsamlingen offentliggøres endvidere ved annoncer og presseomtale.

Fremtidige arrangementer

5. marts 2018 Besøg på Fabrikken, Nordre Ringgade i Slagelse, hvor Johny Andreasen, vil fortælle om motion og Diabetes. Kl. 19.00

7. Marts 18 Opstart på Motivationsgruppe, med Tina som instruktør

19. august 18 - Sommerudflugt til Stevns

Tak til bestyrelsen og til andre frivillige for den indsats de har leveret i 2017.

05.02.2018

Susanne Jensen