Udskriv denne side

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamlingI

Slagelse Lokalforening den 1. februar 2022

Kl.18.00 for dem som har tilmeldt sig til spisning.

Generalforsamlingen starter kl. 19

Kokkeskolen, Valbyvej 69, Slagelse


Dagsordenen

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/gruppens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af regnskab 2021

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens/gruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Valg af bestyrelse:

På valg er:

Birgit Mensberg

Pia Bruun Madsen

Susanne Jensen

Tina Damgaard

6) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. Suppleant

Katrine Bredkjær

Ragnhild Bæk

7) Valg af en kritisk revisor

8) Eventuelt

Vi glæder os til at se så mange som muligt