Udskriv denne side

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamlingI Slagelse Lokalforening

den 6. februar 2022 Kl.17.30 i Sydbank Slagelse

(ligger på hjørnet af Schweizerpladsen og løvegade i Slagelse)(indgang fra Løvegade)(mulighed for parkering i kælderen under Sydbank, indkørsel fra Christiansgade.

Vi starter med at spise kl. ca. 17.30, tilmelding til spisning og betaling 50 kr. til:Susanne@annemarievej.dk betaling til konto 3667-3667521696Eller mobilepay 61714440 ---senest fredag den 27/1 2023

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/gruppens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af regnskab 2022

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforenin-gens/gruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Valg af bestyrelse: På valg er:Hanne Hansen (modtager genvalg)Frede Olsen (modtager genvalg)Per Majgaard (modtager genvalg)

6) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. Suppleant

7) Valg af en kritisk revisor

8) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der underholdning med gruppen

”Flyvende Breve”Med Jakob Kiørboe, Johannes Madsen og Jens Albert(Fortolkninger af sange/melodier fra Povl Dissing og BennyAndersens forunderlige univers.)