Udskriv denne side

Høring om Multisygdom

Debatmøde 26/10 2021 kl. 19-21

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse

19:00-19:05 - Velkomst v. Pia Bruun Madsen,Hjerteforeningen, Slagelse

19:05-19:25 - Hvordan er tilstanden for kronikereog multisyge i Slagelse Kommuneog i Region Sjælland? v. AnneFrølich, professor og centerleder forVidens- og forskningscenter formultisygdom og kronisk sygdom.

19:25-19:45 - Hvordan arbejder Steno DiabetesCenter, Sjælland med kronisksygdom og social ulighed?v. Centerdirektør Lise Tarnow, SDC

19:45-20:05 - SIndsatsområder for kronikere.Hvordan kan det gode samarbejdefremmes mellem borgere, almenpraksis, kommuner, sygehuse ogpatientforeninger?v. Prak. Læge Tue Flindt Müller

20:05-20:20 - Pause. Kaffe og vand

20:20-21:00 - Høring og debat. Politikere fra Slagelse Kommune erinviteret.

Arrangører:Diabetesforeningen, Gigtforeningen,FAKS. Lungeforeningen,Hjerteforeningen og KræftensBekæmpelse. I samarbejde med:Videns- og forskningscenter formultisygdom og kronisk sygdom.

Deltagelse er gratis. Tilmelding er påkrævet til Frivilligcenter Slagelse på: www.frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk info@frivillig-slagelse.dk tlf. 51 40 90 73 www.frivillig-slagelse.dk