Udskriv denne side

Referat Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Diabetesforeningen Slagelse Lokalforening

Tirsdag 1. februar kl. 19 – Kokkeskolen Slagelse


Indkaldelse via mails, hjemmeside og Facebook i rette tid.

Generalforsamlingen lovlig.

Deltagere 27. Desværre en række afbud på grund af sygdom.


Formanden, Susanne Jensen bød velkommen, og der blev valgt dirigent: Hanne Hansen blev valgt. Hanne Hansen takkede for valget og gav herefter ordet til Susanne, som aflagde beretning. Det kunne konstateres, at på trods af corona pandemien, havde der været afviklet en række spændende foredrag i samarbejde med øvrige patientforeninger i Slagelse. Ydermere var der gennemført en god udflugt: I gøngernes fodspor.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål og indsigelser.

Kassereren fremlagde regnskab of såvel 2020 som 2021 ( ingen generalforsamling i 2020 på grund af corona ). Foreningens økonomi er sund – næsten for sund.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål og indsigelser.

På valg var: Birgit Mensberg, Pia Bruun Madsen, Susanne Jensen, Tina Damgaard. Alle fire var villige til genvalg og blev valgt med akklamation.

På valg var to suppleanter: Katrine Bredkjær og Ragnhild Bæk Larsen. Begge villige til genvalg. Begge valgt.

Den kritiske revisor blev genvalgt.

Eventuelt:

Pia Bruun Jensen fortalte om en række tiltag inden for behandlingen af diabetes og andre kroniske sygdomme.


Referent:

Hanne Hansen