Udskriv denne side

Type 1 Netværk

Type 1 netværk

Du er ikke alene!

Er du type 1 diabetiker og mangler du nolge der har det lige som dig.

Meld dig ind i facebookgruppen Geografisk/fysisk netværk for type 1 diabetikere: www.facebook.com/groups/diabetesnetvaerk

Denne gruppe er en gruppe for type 1 diabetikere som ønsker fysisk geografisk netværk, således til oplysninger og bemærkninger fra de valgte tovholdere, kursusarrangører og input fra medlemmerne. Den almindelige diabetes/erfaringsudveksling foregår i de dertil oprettede grupper:

  • Region Nord
  • Region Midt
  • Region Syd
  • Region Sjælland
  • Region Hovedstaden